Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy kończy się z upływem 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejmie towar. W przypadku, gdy przesyłka zawiera kilka sztuk towarów, które są dostarczane oddzielnie, 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy liczony jest od momentu przejęcia przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią (inną niż przewoźnik) ostatniej sztuki towaru. "

Możesz odstąpić od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego do: IMMAX WPB CZ, s.r.o. - dział reklamacji, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, telefon: +420 731 863 320, e-mail: reklamace@immax.cz, na przykład listem wysłanym za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub pocztą elektroniczną.

Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to Twój obowiązek. Na naszej stronie internetowej www.immax.cz można również elektronicznie wypełnić i wysłać formularz odstąpienia od umowy. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie w formie tekstowej (na przykład e-mailem).

Aby zachować termin do odstąpienia od niniejszej umowy, wystarczy, aby odesłali Państwo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje odstąpienie od umowy, wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy od Ciebie na podstawie umowy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy, który różni się od najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez nas). Do zwrotu środków użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś do dokonania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie określiłeś inaczej. W żadnym przypadku nie spowoduje to dla Państwa dodatkowych kosztów. Otrzymane środki możemy zwrócić dopiero po otrzymaniu zwróconego przedmiotu lub przedstawieniu dowodu, że odesłałeś przedmiot, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przyjęcie towaru

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

1 - Odbierzemy towar - w takim przypadku skontaktuj się ze sprzedawcą w celu ustalenia odbioru przesyłki

2 - Odeślij towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od niniejszej umowy, lub dostarcz go na adres: IMMAX WPB CZ, s.r.o. - dział reklamacji, Teslova 1179/2702 00 Ostrava, telefon: +420 731 863 320, e-mail: reklamace@immax.cz. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo do nas rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Koszty związane ze zwrotem towaru:

1 – jeśli klient płaci za przesyłkę, ponosimy koszty związane ze zwrotem towaru.

2 – jeśli wysyłka była bezpłatna, Ty (klient) poniesiesz bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru

Zmniejszenie wartości zwracanych towarów:

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

Formularz odstąpienia od umowy.

Dbamy o Twoją prywatność

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookies, które pomagają mu w prawidłowym funkcjonowaniu. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zezwól na wszystkoNie zezwalaj na pliki cookie