Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1 Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

1.2 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Państwo lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wyznaczona przez Państwa przyjąć dostawę towarów.

1.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy poinformować IMMAX WPB CZ, s.r.o. , Pohoří 703, 742 85 Vřesina, adres do przesyłania skarg IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrawa-Privoz, przez jednostronną czynność prawną (np. pismo wysłane do za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną) http://www.immax.cz/kontakty. Można używać wzór formularza odstąpienia od umowy, ale nie masz takiego obowiązku.

1.4 Aby dotrzymać okresu odstąpienia od umowy niniejszej umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem odpowiedniego terminu.

2.1 Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymanie przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowa metoda dostawy oferowana przez nas). Do zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie przy użyciu którego dokonano pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. IMMAX WPB CZ, s.r.o. Preferujemy jednak, również ze względu na szybkość realizacji, dokonywanie zwrotu kosztów przelewem na konto. W każdym razie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Zwrotu płatności dokonamy dopiero po otrzymaniu zwróconych towarów.

2.2 Towary bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócić towar. Uznaje się, że termin został dotrzymany, jeśli odeślesz do nas towar przed upływem 14 dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiedź udzielona przez tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ich poznania charakter i właściwości towarów, w tym ich funkcjonalność.

Formularz odstąpienia od umowy.